:: VOOR WIE ? ::

ALGEMEEN

Iedereen die zich aanmeldt met een probleem op vlak van 'communicatie' in de ruimste betekenis van het woord kan een beroep doen op het revalidatieteam van De Klinker.SPECIFIEK

Het team van De Klinker onderzoekt en behandelt:
 • complexe ontwikkelingsstoornissen: kinderen met problemen op vlak van:
  • spraak en/of taal
  • motoriek
  • geheugen
  • visueel-ruimtelijk inzicht
  • aandacht
  • het schoolse leren
 • kinderen en jongeren met een Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH).
 • kinderen, jongeren en volwassenen met gehoorproblemen.
 • kinderen en jongeren met ADHD (aandachtstekorten samengaand met overbeweeglijkheid).
 • kinderen met autisme-spectrumstoornissen.
Elke hulpvraag wordt ernstig genomen en op een passende manier beantwoord.

 DE KLINKER  
 Centrum voor  
 Ambulante Revalidatie v.z.w.  
 Henri Cartonstraat 53  
 8900 Ieper  
 Tel. 057 20 84 21  
 Fax 057 21 64 30  
 info@cardeklinker.be  

Privacy Verklaring  


 ANDERE DIENSTEN  

Dienst Logopedie DE BRUG  

Hoorcentrum AURILIS