:: WAT DOEN WE ::

In het revalidatiecentrum gebeurt multidisciplinair onderzoek en behandeling. Kinderen, jongeren en volwassenen worden door therapeuten met een verschillende discipline op verscheidene vlakken onderzocht of behandeld.

Na een eerste verkennend gesprek, het intakegesprek, volgen een reeks onderzoeken. Standaard in het onderzoek zijn een medisch consult (om alle organische oorzaken uit te sluiten), een gehoortest en een intelligentieonderzoek. Verdere onderzoeken worden bepaald door de gegevens uit de intake. Alle recente gegevens die kunnen verkregen worden via andere hulpverleners (artsen, CLB, COS,…) worden gebruikt; deze onderzoeken worden niet opnieuw gedaan.Op het onderzoeksteam wordt alle informatie rond een revalidant samengebracht en maakt het team een besluit en wordt er een diagnose gesteld.

Ten slotte volgt een adviesgesprek of onderzoeksbespreking waar de besluiten van het onderzoeksteam worden doorgegeven.

Behandeling wordt enkel opgestart, indien het gaat om multidisciplinaire revalidatie.

 DE KLINKER  
 Centrum voor  
 Ambulante Revalidatie v.z.w.  
 Henri Cartonstraat 53  
 8900 Ieper  
 Tel. 057 20 84 21  
 Fax 057 21 64 30  
 info@cardeklinker.be  

Privacy Verklaring  


 ANDERE DIENSTEN  

Dienst Logopedie DE BRUG  

Hoorcentrum AURILIS