:: NIEUWS ::

Sponsoring Atletenraad FLAC Ieper
Tussen vrijdag 16 december (20 u) en zaterdag 17 december 2016 (20 u) hielden de atleten van de Ieperse atletenraad FLAC een 24-urenloop ten voordele van De Klinker. Op dinsdag 03 januari 2017 kregen wij een cheque overhandigd ter waarde van 4.535 €. Deze som zal volledig besteed worden aan zaken die de revalidanten ten goede komen. Wellicht zal het bedrag vooral gebruikt worden om de wachtzaal van De Klinker te verfraaien, te moderniseren, kindvriendelijker (want 95 % van onze ‘bezoekers’ zijn kinderen tussen 2 en 12 jaar) en aangenamer te maken. Misschien wordt ook een deel gebruikt om nieuw therapeutisch materiaal aan te kopen.

In elk geval zal dit sponsorgeld optimaal gebruikt worden.

In naam van het team en allen die een beroep doen op De Klinker een hele grote merci!
Sponsoring
Dankzij de financiële steun van Rotary Serviceclub Ieper en van Cera Foundation konden wij binnen ons centrum een aantal tablets (ipads en androids) met toebehoren aankopen en een draadloos netwerk installeren.
De tablets worden gebruikt in de therapie bij een hele groep van onze revalidanten. Deze app’s kunnen toegepast worden bij heel wat verschillende doelgroepen binnen onze werking: taal-denkstimulatie, motorische en visueel-ruimtelijke stimulatie, geheugentraining bij kinderen met algemene ontwikkelingsproblemen; communicatietraining bij kinderen met ASS (autisme-spectrumstoornis); planningsoefeningen bij kinderen met ADHD. .. .
Omdat kinderen bij ons vrij langdurig en frequent op therapie komen (doorgaans minimaal 2 keer per week gedurende gemiddeld anderhalf jaar) en om hen te blijven stimuleren zoeken wij voortdurend naar gepast en interessant educatief materiaal. Variatie motiveert!
Het gebruik van verschillende applicaties is een zinvolle en aangename aanvulling op het klassiek therapeutisch materiaal dat ook nog altijd van toepassing is.
Naast de aankoop van tablets kregen wij trouwens ook financiële steun voor aankoop van klassiek therapeutisch materiaal ter aanvulling en vernieuwing van ons bestaand materiaal.

Onze oprechte dank aan beide sponsors!
 DE KLINKER  
 Centrum voor  
 Ambulante Revalidatie v.z.w.  
 Henri Cartonstraat 53  
 8900 Ieper  
 Tel. 057 20 84 21  
 Fax 057 21 64 30  
 info@cardeklinker.be  

Privacy Verklaring  


 ANDERE DIENSTEN  

Dienst Logopedie DE BRUG  

Hoorcentrum AURILIS