:: LINKS ::

VAPH
WEBSITE
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met Een Handicap.
RIZIV
WEBSITE
Rijksinstituut voor ziekte- en Invaliditeitsverzekering
SIG vzw
WEBSITE
Vormingsdienst SIG vzw wil de maatschappelijke integratie van personen met een handicap bevorderen.
KIND & GEZIN
WEBSITE
Kind en Gezin wil, samen met haar partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creŽren.
FEDERATIE VAN CENTRA VOOR AMBULANTE REVALIDATIE
WEBSITE
Deze Federatie is een federale organisatie die zich richt tot de Centra voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) in BelgiŽ.
AUTISME CENTRAAL
WEBSITE
De Vlaamse Dienst Autisme vzw staat in voor advies, begeleiding en ondersteuning van iedereen die vragen heeft omtrent autisme.
VVA
WEBSITE
Vlaams Vereniging Autisme
ZIT STIL
WEBSITE
Vereniging voor ouders van kinderen met ADHD.
DYSPRAXIS
WEBSITE
Vereniging voor ouders van kinderen met dyspraxie
SPRANKEL
WEBSITE
Oudervereniging van kinderen met leerproblemen
LET OP
WEBSITE
Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren.
CLB GEMEENSCHAPSONDERWIJS
WEBSITE
Centra voor Leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs
CLB VRIJ ONDERWIJS
WEBSITE
Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding
CLB IEPER
WEBSITE
Vrij Centrum voor LeerlingenBegeleiding Ieper
FEVLADO
WEBSITE
Federatie Vlaamse Dovenorganisaties
ONICI
WEBSITE
Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie
VLAAMSE VERENIGING GILLES DE LA TOURETTE
WEBSITE
Alle informatie over syndroom van Gilles de la Tourette.
MODEM
WEBSITE
MODEM is een adviescentrum dat concrete ondersteuning biedt aan personen met een handicap en hun (professionele) omgeving.
GESPREKSGROEP DYSFASIE
WEBSITE
Dit is een team van ouders met kinderen met een dysfatische ontwikkeling. Hun doel is dysfasie meer bekendheid te geven. Ze verzorgen ook info en praatavonden voor scholen, CLB, GON-begeleiding, ouders en alle hulpverleners.
 DE KLINKER  
 Centrum voor  
 Ambulante Revalidatie v.z.w.  
 Henri Cartonstraat 53  
 8900 Ieper  
 Tel. 057 20 84 21  
 Fax 057 21 64 30  
 info@cardeklinker.be  

Privacy Verklaring  


 ANDERE DIENSTEN  

Dienst Logopedie DE BRUG  

Hoorcentrum AURILIS